Phía tây của tòa nhà thứ 3, tầng 3, khu công nghiệp Li jincheng, thị trấn MinZhi, huyện Long Hua, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, 518000, Trung Quốc
404 Error
Máy chủ là lỗi trên trang web này!Bạn có thể đi đến www.kiosk-thermalprinter.com.